โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2559

วันที่ : 16 กันยายน 2559

สถานที่ : งานอุโมงค์ หัวลำโพง

กิจกรรม : การต้อนรับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน จำนวน 30 ท่าน

 

October 11, 2016 07:47