โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2559

วันที่  :  2  กันยายน  2559

สถานที่  :  งานอุโมงค์ หัวลำโพง

กิจกรรม  :  การต้อนรับคณะทำงานของรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดและคณะ ที่มาเยี่ยมชมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์ หัวลำโพง  จำนวน  18  ท่าน

September 03, 2016 00:58