โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2559

วันที่  :  31  สิงหาคม  2559

สถานที่  : ห้องประชุม  รฟม.

กิจกรรม  :  การประชุมสิ่งแวดล้อม และการมอบรางวัล  Environment  Award  ของ  MRTA  สายสีน้ำเงิน  โดยบริษัทอิตาเลียนไทย ได้รับรางวัลการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่ พื้นที่  IVS-1 , IVS-2  และ  BS-11

September 03, 2016 00:52