โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2559

วันที่  :  31  สิงหาคม  2559

สถานที่  :  งานอุโมงค์ หัวลำโพง

กิจกรรม  :  การต้อนรับคณะทำงานของสถบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) ที่มาเยี่ยมชมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์ หัวลำโพง  จำนวน  35  ท่าน

September 03, 2016 00:48