โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2559

วันที่  :  30  สิงหาคม  2559 

สถานที่  :  งานอุโมงค์ หัวลำโพง

กิจกรรม  :  การต้อนรับคณะทำงานของคณะผู้อบรมหลักสูตร  "คลื่นลูกใหม่" ชุดที่ 4 จาก  รฟม. ที่มาเยี่ยมชมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์ หัวลำโพง  จำนวน  40  ท่าน

September 03, 2016 00:44