โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2559

วันที่  :  29  สิงหาคม  2559 

สถานที่  :  ห้องประชุม  รฟม. และสถานีวังบูรพา

กิจกรรม  :  การต้อนรับคณะทำงานของคณะผู้อบรมหลักสูตร  "คลื่นลูกใหม่" ชุดที่ 3 จาก รฟม. ที่มาเยี่ยมชมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายที่ห้องประชุม รฟม. และสถานีวังบูรพา  จำนวน  40 ท่าน

September 03, 2016 00:41