โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2559

วันที่  :  26  สิงหาคม  259

สถานที่  :  ห้องประชุมพระราม 9  และสถานีวังบูรพา

กิจกรรม  :  การต้อนรับคณะทำงานของคณะผู้อบรมหลักสูตร  "คลื่นลูกใหม่"  ชุดที่ 2  จาก  รฟม.  ที่มาเยี่ยมชมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายที่ห้องประชุมพระราม  9  และสถานีวังบูรพา   จำนวน  40  ท่าน 

September 03, 2016 00:37