โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2559

วันที่ : 19 สิงหาคม 2559

สถานที่ : รฟม.

กิจกรรม : ผู้บริหาร บมจ. ITD ไปร่วมงานทำบุญครบรอบ 24 ปี รฟม. และได้ร่วมสมทบทุน "มลูนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" 

August 19, 2016 08:11