โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2559

วันที่ : 5  สิงหาคม 2259

สถานที่ : งานอุโมงค์หัวลำโพง

กิจกรรม : การต้อนรับคณะทำงานของสำนักการโยธา กทม. ที่มาเยี่ยมชมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย บริเวณงานอุโมงค์หัวลำโพง จำนวน 30 ท่าน

August 11, 2016 07:59