โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2559

วันที่ : 3 สิงหาคม 2559

สถานที่ : บ้านผู้ร้องเรียน คุณศุรวีร์ ร้านอู้เซ้ง และบ้านคุณอภิญญาณ ข้างร้านอู้เซ้ง

กิจกรรม : การเข้าตรวจเยี่ยมผู้ร้องเรียน ที่บ้านคุณศุรวีร์ ร้านอู้เซ้ง และคุณอภิญญาณ ข้างร้านอู้เซ้ง บริเวณหัวลำโพง

August 11, 2016 07:54