โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2559

วันที่ : 28 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : บริเวณปล่องระบายอากาศที่ 2 ถึงสถานีวัดมังกร

กิจกรรม : การเดินประชาสัมพันธ์ตามแนวรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายบริเวณปล่องระบายอากาศที่ 2 ถึงสถานีวัดมังกร

August 11, 2016 07:44