โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

วันที่ : 15 ก.ค 59

สถานที่ : งานอุโมงค์ หัวลำโพง

กิจกรรม : การต้อนรับคณะนักบริหารการคมนาคมระดับกลาง "รุ่นที่ 11" มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์ หังลำโพง จำนวน 34 ท่าน

July 21, 2016 09:06