โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

วันที่ : 1 ก.ค 59

สถานที่ : ห้องประชุมพระราม 9 / งานอุโมงค์ หัวลำโพง

กิจกรรม : การต้อนรับคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์ หัวลำโพง จำนวน 120 ท่าน

July 21, 2016 09:00