โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

วันที่ : 30 มิ.ย 59

สถานที่ : บริเวณหัวลำโพง - ปล่องระบายอากาศที่ 1

กิจกรรม : การเดินประชาสัมพันธ์ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายบริเวณปล่องระบายอากาศที่ 1

July 21, 2016 08:57