โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

วันที่ : 24 มิ.ย 59

สถานที่ : งานอุโมงค์ หัวลำโพง

กิจกรรม : การต้อนรับคณะทำงานของพนักงานศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 12 ที่มาเยี่ยมชมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย บริเวณงานอุโมงค์ หัวลำโพง จำนวน 30 ท่าน

July 21, 2016 08:50