โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

วันที่ : 21 มิถุนายน 2559

สถานที่ : งานอุโมงค์ หัวลำโพง

กิจกกรรม : การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตภาควิชาโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์จฬาฯ และนักศึกษาลาว มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าฯ ที่หัวลำโพง จำนวน 15 ท่าน

 

June 22, 2016 01:55