โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

วันที่ :  17 มิถุนายน 2559

สถานที : งานอุโมงค์ หัวโพง

กิจกรรม : การต้อนรับ จนท. สถาบัน AIT และหน่วยงาน Construction Development Corporation จากประเทศภูฏาน มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าฯ ที่หัวลำโพง จำนวน 15 ท่าน

 

June 22, 2016 01:49