โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

วันที่ : 15 มิถุนายน 2559

สถานีที่ : งานอุโมงค์ หัวลำโพง

กิจกรรม : การต้อนรับคณะทำงานภูมิสถาปัตยกรรมและระบบวิศวกรรมบริเวณ อาคารศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟฝ.) ที่มาเยี่ยมชมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย บริเวณงานอุโมงค์ หังลำโพง จำนวน 17 ท่าน

 

June 21, 2016 06:33