โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

วันที่ : 10 มิถุนายน 2559

สถานที่ : งานอุโมงค์ หัวลำโพง

กิจกรรม : การต้อนรับคณะทำงานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ที่มาเยี่ยมชมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายบริเวณงานอุโมงค์ หัวลำโพง จำนวน 25 ท่าน

 

 

 

June 21, 2016 06:28