โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

วันที่ : 4 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สถานีวังบูรพาและสถานีวัดมังกร

กิจกรรม : การต้อนรับคณะทำงานของนายช่างมงคล สุวคันธ์ ที่มาเยี่ยมชมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย บริเวณสถานีวังบูรพาและสถานีวัดมังกร  จำนวน 25 ท่าน

June 20, 2016 09:05