โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

วันที่ : 23  พฤษภาคม 2559

สถานที่  : งานอุโมงค์ หัวลำโพง

กิจกรรม : การต้อนรับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายที่งานอุโมงค์ หัวลำโพง  จำนวน 28 ท่าน

June 20, 2016 08:52