โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

วันที่  23 :  พฤษภาคม  2559

สถานที่ : สน.พัลับพลาไชย 1

กิจกรรม : การมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานจราจรให้กับ  สน.พลับพลาไชย 1 จำนวน 10 ป้าย

June 20, 2016 08:45