โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

วันที่ : 13 พฤษภาคม 2559

สถานที่ : บริเวณปล่องระบายอากาศที่ 1 - ปล่องระบายอากาศที่ 2

กิจกรรม : กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์สัญญาที่ 1 ลงพื้นที่ถนนเจริญกรุงผ่านบริเวณปล่องระบายอากาศที่ 1 (คลองถม) ไปสิ้นสุดที่ ถึง ปล่องระบายอากาศที่ 2 (ระหว่างแยกสี่กั๊กพระยาศรีถึงสะพานมอญ) เพื่อชี้แจงข้อมูลความคืบหน้างานก่อสร้างและสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีร่วมกันระหว่างชุมชนในแนวสายทางและโครงการรถไฟฟ้า

June 20, 2016 08:39