โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

วันที่ 28 เมษายน 2559 : การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ที่สถานีสามยอด (วังบูรพา) และผู้ติดตามที่มาถ่ายทำรายการ "เดินหน้าประเทศไทย"  รวมเป็นจำนวน 40 ท่าน

May 06, 2016 09:22