โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2559

วันที่ 28 มีนาคม 2559  :  การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายที่งานอุโมงค์ หัวลำโพงและสถานีวัดมังกร จำนวน 27 ท่าน 

April 19, 2016 07:37