โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2559

วันที่ 1 มีนาคม 2559 

การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กิจการสภา อบจ. นครราชสีมา มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์หัวลำโพง จำนวน 9 ท่าน

March 09, 2016 04:50