โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2559

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

การต้อนรับพนักงานจาก TOT มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์หัวลำโพง จำนวน 30 ท่าน

March 09, 2016 04:47