โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2559

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์หัวลำโพงและสถานีวัดมังกร จำนวน 43 ท่าน

 

March 09, 2016 04:44