โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2559

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค แผนกช่างก่อสร้าง มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายที่งานอุโมงค์ หัวลำโพง จำนวน 44 ท่าน 

March 09, 2016 04:34