โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 : การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายที่งานอุโมงค์ หัวลำโพงและสถานีวัดมังกร จำนวน 38 ท่าน

February 15, 2016 09:07