โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 : การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ SCG Chemical มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์หัวลำโพงและสถานีวัดมังกร จำนวน 16 ท่าน

February 15, 2016 09:04