โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2559

วันที่ 8 มกราคม 2559  :  การต้อนรับคณะวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์ หัวลำโพงและสถานีวัดมังกร จำนวน 40 ท่าน

January 12, 2016 03:26