โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2559

วันที่ 6 มกราคม 2559  :  การต้อนรับหน่วยงาน J.2149 และสำนักวิศวกรรม เมืองพัทยา ได้มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์ หัวลำโพงและสถานีวัดมังกร จำนวน 18 ท่าน

January 12, 2016 03:16