โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2558

วันที่ 28 ธันวาคม 2558  :  การมอบเงินสนับสนุนงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับ สน.พระราชวัง โดย สว.จร. ภาวัติ เป็นผู้รับมอบ 

January 12, 2016 03:07