โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2558

วันที่ 24 ธันวาคม 2558  :  การมอบของขวัญปีใหม่ ให้กับคุณศุรวีร์ ศิริยากร ร้านอู้เซ้ง (มีผู้รับแทน) อยู่ใกล้กับ VS หัวลำโพง

January 12, 2016 03:01