โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2558

วันที่ 24 ธันวาคม 2558  :  การต้อนรับคณะถ่ายทำจากรายการ "กบนอกกะลา" มาถ่ายทำบริเวณหัวเจาะ TBM ที่ชั้น Upper Platform ของสถานีวัดมังกร (BS-10) ชื่อตอน "กว่าจะมาเป็นรถไฟฟ้า" 

January 12, 2016 02:51