โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558  :  การมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้กับร้านเจมส์ เซ็นเตอร์ อยู่ใกล้กับ IVS-2

January 12, 2016 02:44