โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2558

วันที่ 15 ธันวาคม 2558  :  การต้อนรับพนักงานบริษัท SCG จากส่วนงาน CESD มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์ หัวลำโพงและสถานีวัดมังกร จำนวน 8 ท่าน

January 12, 2016 02:22