โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2558

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 : การต้อนรับคณะ สผ. (สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ONEP) พร้อมทั้ง รฟม. และที่ปรึกษามาตรวจสิ่งแวดล้อมที่หัวลำโพง

 

December 04, 2015 02:49