โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2558

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 : การต้อนรับข้าราชการจากกรมทางหลวง มาเยี่ยมชมดูงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ที่หัวลำโพง จำนวน 70 ท่าน

 

December 04, 2015 02:44