โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  :  การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  มาเยี่ยมชมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์ หัวลำโพง

 

December 03, 2015 09:26