โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ต้อนรับสำนักวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เยี่ยมชมโครงการฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 : การต้อนรับสำนักวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์ หัวลำโพง

 

November 19, 2015 02:34