โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ เยี่ยมชมโครงการฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558  :  การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์ หัวลำโพง

 

 

November 19, 2015 02:19