โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาโยธา เยี่ยมชมโครงการฯ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 :  การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชา โยธา มาเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ที่งานอุโมงค์ หัวลำโพง

November 19, 2015 02:10