โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

วันที่ 16 ต.ค. 2558  :  การจัดกิจกรรมการเดินประชาสัมพันธ์ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายจากหัวลำโพงไปจนถึงสถานีวัดมังกร

 

October 26, 2015 03:56