โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

วันที่ 21 ต.ค. 2558  :  การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี มาเยี่ยมชมดูงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ที่สถานีวัดมังกร

 

October 26, 2015 03:51