โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2558

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 

การประชุมสิ่งแวดล้อม ณ ที่ทำการสัญญา 3 ซ.วัดกำแพง ถ.พิบูลสงคราม จ.นนทบุรี

October 19, 2015 02:59