โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2558

วันที่ 18 กันยายน 2558

การจัดกิจกรรมการเดินประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนทั่วไปบริเวณนั้นได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

 

October 19, 2015 02:45