โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2558

วันที่ 17 กันยายน 2558 

การมอบเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่อง เพื่อติดให้กับตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร สน.พลับพลาไชย 1

 

October 19, 2015 02:42