โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2558

วันที่ 18 กันยายน 2558 : การจัดกิจกรรมการเดินประชาสัมพันธ์ตามแนวเส้นทางเดินของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ตั้งแต่หัวลำโพงไปจนถึงปล่องระบายอากาศที่ 2

 

September 24, 2015 02:22